Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i zwroty

Dane firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELANA2 Józef Holchauzer
ul. Bohaterów Warszawy 21
70-382 Szczecin
NIP 851-020-24-22
REGON 810052027

Numer konta:

PEKAO SA II O/Szczecin
93 1240 3927 1111 0000 4100 0403

mail: kontakt @ elana2.pl

www: www.elana2.pl

tel. 91 485 01 06, 793 785 237, 602 299 770

WAŻNE INFORMACJE I ADRESY:

1.ODBIÓR OSOBISTY
  możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu kiedy towar będzie gotowy do odbioru pod adresem:

HURTOWNIA P.W. ELANA2
ul. Bohaterów Warszawy 21
70-382 Szczecin

tel do hurtowni +48 91 484 73 29
(dojazd liniami tramwajowymi 5,7,9)

Parking spółki za salonem Citroen.


2.ZWROTY I REKLAMACJE
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli,

pisząc na adres e-mail: kontakt@elana2.pl.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy,

podanego poniżej:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Nr konta do zwrotu [kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Przesyłkę należy nadać na adres:
MAGAZYN P.W. ELANA2
ul. Twardowskiego 18
70-320 Szczecin 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu najniższy koszt dostawy 

Towaru dostępny na danych aukcjach, w których zakupiony został towar.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
   - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
   - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
3.GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA - PRZESYŁKI KURIERSKIE UBEZPIECZAMY GRATIS.
Ubezpieczenie przesyłki kurierskiej nie jest obowiązkowe, jednakże dodatkowo opłacamy tą opcję aby klient miał gwarancję bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest otwarcie paczki przy kurierze i w razie uszkodzenia przesyłki spisanie protokołu z kurierem. Jeżeli taki protokół nie zostanie spisany, traci się możliwość rekompensaty z tytułu ubezpieczenia.

4.ZDJĘCIA NA AUKCJACH.
Gdy zdjęcia w aukcji się nie wyświetlają oznacza to że dany wzór jest już niedostępny. Gdy tylko będzie ponownie dostępny udostępnimy zdjęcia ponownie.
Zdjęcia lub wizualizacje są robione z najwyższą starannością, by oddać maksymalnie kolorystykę i ogólnym obraz produktów. Jednakże zarówno aparat jak i monitor w zależności od ustawień delikatnie "przekłamują", dlatego klient musi mieć świadomość, że zdjęcia mają charakter poglądowy i delikatna rozbieżność kolorystyczna jest sprawą normalną w zakupach internetowych i nie może być podstawą do reklamacji.

5.DOWÓD ZAKUPU.
Dowód zakupu (paragon lub faktura) umieszczane są zawsze pod listem przewozowym w foliowej kopercie.
W przypadku jego braku prosimy niezwłocznie o tym informować gdyż jest to podstawa do zwrotu, reklamacji i gwarancji.

6.REKOMENDOWANA OPCJA WYSYŁKI.
Oferujemy wiele możliwości wysyłki towaru. Jednakże zalecamy wybór przesyłki kurierskiej (zwłaszcza w okresach przedświątecznych) jako najszybszą, najpewniejszą i ubezpieczoną formę wysyłki. 99% paczek dochodzi po 24h, a najpóźniej 48h po wysyłce.
Oczywiście klient ma prawo wybrać każdą opcję paczki pocztowej lub listu poleconego, jednak trzeba mieć na uwadze, że takie paczki często dochodzą z opóźnieniem, pomimo deklarowanego czasu dostawy przez pocztę.
Zawsze staramy się pomóc w sytuacjach gdy paczki są opóźnione, ale osobiście nie mamy wpływu na pracę firm przewozowych.

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

O zwrocie towaru należy poinformować pisemnie w ciągu 10 dni od otrzymania towaru oraz odesłać towar w nienaruszonym stanie, załączając:

- Paragon (załączany pod listem przewozowym, w przypadku braku niezwłocznie informować w celu wystawienia duplikatu),

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Czas na zwrot i rozpatrzenie reklamacji - 14 dni od otrzymania towaru.

Adres do wysyłki towaru:

ELANA2

ul. Santocka 48-49

71-083 Szczecin

Przyjmujemy tylko paczki zwykłe. Pobrania są automatycznie cofane!